Wie zijn wij?

Het jaar 1980 zou voor het Mijlstraatse culturele leven een speciaal jaar worden. Toen vierde de Mijlstraatse Koninklijke Fanfare De Trouwe Vrienden haar 70-jarig bestaan.

Het jaarlijkse teerfeest van de Fanfare was de start en de geboorte van een nieuwe vereniging. Op dit feest werden plannen gesmeed om met enkel jonge muzikanten een toneelvoorstelling te geven. Ze zouden starten met een bonte avond.

Hugo Van Houtven en Frans van Houtven namen deze beslissing in de vroege uurtjes aan de toog van het Teerfeest om een bonte avond te brengen op de Mijlstraatse planken. En op zondag 1 december 1980 was het zover: de officiële geboorte van toneelvereniging De Vrolijke Vrienden. De naam verweest duidelijk naar de ‘herkomst’ van de nieuwe vereniging.

Hugo zorgde voor de spelers en Frans voor de teksten van enkele sketches. De eerste repetitie ging van start en de eerste rollen werden verdeeld. Afspraken voor de volgende repetities en opvoering werden besproken en vastgelegd. Hoe dichter bij de opvoering, des te groter de gezonde stressfactor werd. Maar daar volgde, het eerste weekend van maart, een ontlading waar nog lange tijd door de mensen over werd nagepraat en -gelachen. De Mijlstraat leefde, en we moesten verder doen!

Dat zelfde jaar kwam er al een tweede opvoering in het 3de weekeinde van november. Het werd nog beter en er werd beslist elk jaar een bonte avond te brengen. Dit scenario zou zich zes jaar lang herhalen. De voorstellingen hadden de zottste namen: Zot zijn doet niet zeer, Hoe zotter hoe liever, en zo verder …

Na een zestal bonte avonden werd er overgestapt naar blijspelen en kluchten.

In 2001-2002 werden De Vrolijke Vrienden een onafhankelijke vereniging, los van de ‘moedermaatschappij’ de fanfare. Getracht werd en wordt het niveau te verhogen. Daarvoor wordt dan ook de nodige professionele hulp ingeroepen. Sinds enkele jaren wordt een regisseur onder de arm genomen, die samen met de deskundige ploegen die instaan voor decor, licht en klank steeds vakkundiger te werk te gaan. Regisseurs waren tot heden Nancy Goossens, Rik Daems (van wie we enkele eigen werken opvoerden). Luc Verbeeck (acteur van Onpaardans), eddy lambrechts en – op dit ogenblik – Bruno Timp, met wie ondertussen een tweede, door hemzelf geschreven toneelstuk ingestudeerd wordt.

Omwille van – of veeleer dankzij het succes werd het aantal voorstellingen in vergelijking met de beginjaren verdubbeld. Op dit ogenblik wordt elke productie minstens viermaal opgevoerd. Jaarlijks genieten zo’n 800-tal mensen van het ‘Mijlstraatse acteertalent’ in de polyvalente zaal van school De Meyl.

Het meest recente én grootste project was ongetwijfeld de opvoering van Onpaardans in 2009 – 2010. Het was reeds jaren een droom om niet steeds komedies op te voeren, maar ook eens een ernstig toneelstuk, om zo te tonen dat ook dit genre tot de mogelijkheden van de acteurs behoorde . Met Onpaardans wisten we het publiek stil te krijgen van ontroering, een publiek dat het dan ook sterk wist op prijs te stellen dat De Vrolijke Vrienden dergelijk theater aankon. Niet alleen kwamen hierdoor nieuwe mensen naar het toneel, maar bovendien leerde de vereniging enkele professionals kennen die ongetwijfeld ook in de toekomst kunnen bijdragen om verder te groeien.

Er werd niet alleen toneel gespeeld: er moest natuurlijk ook gefeest worden! Vanaf 1982 werden er mosselen gekookt ter gelegenheid van Mijlstraat-kermis, en later kwamen er nog de beruchte fietszoektochten door Duffel en omgeving, de gocart races, het kampioenschap ei-werpen en de onvergetelijke danslessen op zondag. Al deze activiteiten werden georganiseerd tijdens de periodes dat er niet moest gerepeteerd worden, en zorgden ervoor dat de nodige centen in het bakje kwamen voor de aankoop van decorstukken, de huur van kostuums, …

Ook de organisatie van de spiegeltent tijdens de eerste editie van Mijlstraat Feest met het gekende biertje Spiegeltje en de koekjes slaakperekes zijn van de hand van De Vrolijke Vrienden, in samenwerking met de Fanfare De Trouwe Vrienden.

Een aantal activiteiten hadden ook een ‘toneelaccent’. Zo werd er een monoloog van Rik Daems gebracht. Chinese Chips en de kleintjes hadden samen een toneelwerk in elkaar gestoken, waarmee onze jeugd even het podium van de spiegeltent ‘trotseerde’. Hier werd eveneens het frietkraampje van de Vrolijke Vrienden geboren. Ondertussen zijn we al een ge(be)kende partner om onze friettent op te slaan bij een gezamenlijke of bij gemeentelijke activiteiten.

In de loop van de voorbije dertig jaar passeerden er heel wat spelers de revue. Toch merkt men, bij het overlopen van het bestuur in die drie decennia, dat er ook een aantal ‘vaste waarden’ waren, waarop men steevast kon en kan rekenen. De lijst bestuursleden tussen 1980 en 2010 wordt eveneens in bijlage opgenomen.

In 2010 werd het 30-jarig jubileum gevierd met heel wat activiteiten. Als ‘opening’ was er het Nieuwjaarsfeest voor alle leden met een diner. In januari volgde er een opvoering van het toneelstuk Onpaardans, een werk dat niet alleen in Duffel, maar ook in Heistop- den-Berg, Itegem en Mechelen werd gebracht. In april werd het werk Lifeline van Bruno Timp, in diens regie, op de Mijlstraatse planken gebracht.

Enkele maanden later, in augustus, was er de daguitstap naar de provincie Limburg. Tijdens de ondertussen gekende resto-dagen werden 750 hongerigen bediend. Natuurlijk konden we 1 december niet ongemerkt laten passeren, en werden de nodige hapjes en drankjes geserveerd op de 30ste verjaardag. Het ganse feestjaar zal worden afgesloten met het jaarlijkse Nieuwjaarsfeest en de algemene vergadering eind januari 2011.

De Vrolijke Vrienden: niet alleen op de toneelplanken, maar ook daarbuiten willen ze hun naam alle eer aandoen: de drie tot vier maanden intensief repeteren schept een band, en de leden vormen dan ook letterlijk een groep vrolijke vrienden. Bij de uitvoeringen wordt steeds meer belang gehecht aan kwaliteit, met respect voor ieders kunnen, en met het publiek als grootste en tevreden ‘klant’.